Пошук по сайту

Home Про нас Що таке кредитна спілка
Що таке Кредитна спілка
Що таке кредитна спілка PDF Печать E-mail
07.12.2011 21:26
Що таке кредитна спілка?

Ідея кредитної кооперації виникла в середині ХІХ ст. як спосіб фінансової взаємодопомоги у громадах в період серйозної банківської кризи. Засновником першої кредитної спілки вважають Фрідріха Вільгельма Райффайзена (Німеччина). До 1917 року в Україні існували більше 3 тисячі кредитних кооперативів. Всі вони були знищені радянською владою, і в незалежній державі Україні кредитні спілки почали відроджуватися з 1992 року. За даними Всесвітньої ради кредитних спілок, майже 50 тисяч кредитних спілок у 96 країнах об’єднують майже 177 млн. осіб та мають активи більше 1,2 трильйона доларів США. Розвиток кредитної кооперації в світі продовжується швидкими темпами. В Україні існує більше 600 кредитних спілок, які об’єднують майже 2,6 млн. осіб. Для розвитку кооперативного кредитування в Україні було реалізовано ряд проектів технічної допомоги, донорами яких були Канада, Німеччина, США та ЄС.

Кредитна спілка – неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є фінансовою установою, відповідно повинна мати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (видається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України).

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:

- добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;

- рівноправності членів кредитної спілки;

- самоврядування;

- гласності.

Кредитні спілки в Україні діють відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про кредитні спілки» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших законів та нормативно-правових актів та відповідно до свого Статуту.

 

Відмінність кредитної спілки від інших фінансових установ

1. власність та форма управління: члени кредитної спілки є її співвласниками;

2. неприбутковість: послуги, що надаються членам кредитної, можуть приносити дохід, який використовується на статутну діяльність, тому надання послуг відбувається на рівні, максимально наближеному до собівартості;

3. наближеність до споживачів: кредитна спілка розповсюджує свою діяльність в певному регіоні  (у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці – області, та/або прилеглих населених пунктах сусідніх областей). Це дозволяє мати індивідуальний підхід до кожного члена кредитної спілки, зокрема узгоджувати сприятливі графіки оплат суми кредиту та процентів за такими кредитами, підбирати строк внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;

4. простота та якість продуктів: в кредитній спілці Вам доступно розкажуть про умови отримання кредиту та/або здійснення внеску (вкладу) на депозит та розрахують реальну вартість послуги.

5. прозорість: кредитна спілка регулярно публікує свою річну фінансову звітність (газета "Україна BUSINESS Ревю"). Члени кредитної спілки мають право на отримання інформації про фінансово- господарську діяльність кредитної спілки;

6. швидкість в обслуговуванні;

7. ціна: вартість послуг кредитної спілки при видачі кредитів (процентів як плати за користування кредитом) можливо встановити нескладними розрахунками кінцевої вартості фінансової послуги. В умовах кредитування не приховуються відсотки.

 

Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нараховані на такі кошти проценти належать членам кредитної спілки на праві приватної власності. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти у порядку і строки згідно з укладеним з членом кредитної спілки договором. Повернення вкладів провадиться достроково за взаємною згодою сторін або не пізніше закінчення строку, передбаченого відповідним договором.

 

Будьте обережні,

не купуйтеся на занадто високі проценти

на ваші вклади (внески) на депозитні рахунки !

Як обрати свою кредитну спілку?

 


1. Поцікавтеся, скільки років кредитна спілка працює на ринку фінансових послуг та рекомендаціями людей, які є її членами.

2.  Перевірте, чи внесена кредитна спілка до Державного реєстру фінансових установ.

3. Перевірте, чи має кредитна спілка ліцензію на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

4. З’ясуйте, чи є кредитна спілка членом місцевої асоціації кредитних спілок, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Національної асоціації кредитних спілок, Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів».

5. Ознайомтеся з фінансовою звітністю кредитної спілки. Оцініть розмір її резервного капіталу.

6. Оцініть простоту та прозорість фінансових продуктів кредитної спілки, а також економічну обґрунтованість цін на її послуги.

якщо

- кредитний продукт, що вам пропонується, має «непрозорі» умови;

- ви не отримуєте коштів одразу;

- вам пропонують занадто високі відсотки на депозити, які набагато вищі, ніж середньо ринкові;

- вам пропонують встати «в чергу». Тощо

значить перед вами «псевдо - кредитна спілка».

Не купуйтесь на обіцянки,

співпрацюйте з надійними, фінансово – здоровими

та стабільно працюючими кредитними спілками!

КС «Самопоміч»

 


Работает на Joomla!.