Пошук по сайту

Home Послуги Як стати членом КС
Членство в кредитній спілці "Самопоміч" PDF Печать E-mail

Умови членства в кредитній спілці "Самопоміч":

    Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України об'єднані ознакою членства в кредитній спілці, а саме, є членом громадської організації Суспільна Служба Україниі, та мають повну цивільну дієздатність.

    Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.


Порядок набуття членства в кредитній спілці "Самопоміч":

    Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки.

    Особа стає членом кредитної спілки за умови:

 - відповідності ознаці членства;

 - подання заяви про вступ до кредитної спілки;

 - рішення спостережної ради до кредитної спілки;

 - сплати вступного внеску у розмірі 35 (тридцять п'ять) гривень та обов'язкового пайового внеску – 3 (три) грн, що підтверджується відповідними документами, а саме квитанцією до прибуткового касового ордеру. 

    Сплата вступного та обов'язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття спостережною радою позитивного рішення про прийом до кредитної спілки.

    Вступні та обов'язкові пайові внески сплачуються готівкою в касу спілки. Розмір та порядок сплати вступних та обов'язкових пайових внесків встановлюється за рішенням загальних зборів. 

    Заява особи про вступ до спілки складається письмово за формою, встановленою спостережною радою.

 

Припинення членства в кредитній спілці "Самопоміч":

    Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках: 

      -  смерті особи – члена кредитної спілки; 

      -  виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним Статуту; 
      -  добровільного виходу з членів кредитної спілки.

    Рішення про припинення членства в разі смерті члена кредитної спілки приймається загальними зборами на підставі свідоцтва про смерть

    Рішення про виключення члена в разі порушення ним Статуту приймається загальними зборами спілки за поданням спостережної ради. Перед голосуванням члену спілки обов'язково надається можливість висловитись.

    Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву про добровільний вихід з кредитної спілки.

    У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або виключення її внаслідок порушення цього Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.

    У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається а обов'язковий пайовий внесок повертається.

  


Работает на Joomla!.